You are currently viewing Çfarë Ndryshimi Ka Midis 30fps dhe 60fps

Çfarë Ndryshimi Ka Midis 30fps dhe 60fps

Shumë shpesh njerëzit bëjnë kompromise me performancën për çmimin dhe blejnë hardware më pak të fuqishëm për të kursyer dhe përfundojnë duke marrë pajisje me fuqi të ulët që nuk janë tamam për gaming. Gjithësesi shumë nga ne mund të luajnë me nivele të ndryshme performance në varësi të syrit të tyre apo sesi ata mund të jenë mësuar. Shumë nga ne nuk mund të pranojnë të luajnë me më pak se 60fps ndërkohë që shumë të tjerë mund të luajnë edhe me 15-20fps. Në videot më poshtë janë disa lojëra të regjistruara me 30fps dhe 60fps. Kjo është bërë për të treguar:

  1. Diferencën midis konsolave dhe PC
  2. Diferencën midis kartave grafike të nivelit të mesëm dhe të lartë
  3. Diferencën midis një loje të luajtur me GTX 780 Ti në 2.5k (2560×1600) dhe 4k (3840×2160)

Kini parasysh që më poshtë ka video dhe duan pak kohë sa të ngarkohen.

DIRT 3

30FPS

60FPS

 


 

BATTLEFIELD 4

30FPS

60FPS

 


 

SLEEPING DOGS

30FPS

60FPS

Burimi: 30vs60