You are currently viewing AGESA 1.0.0.4 do të sjell mbi 100 përmirësime për Proçesorët AMD Ryzen 3000

AGESA 1.0.0.4 do të sjell mbi 100 përmirësime për Proçesorët AMD Ryzen 3000

Ndërkohë që të gjithë po shkarkojnë AGESA 1.0.0.3ABBA për të shtrydhur çdo përqindje të rendimentit  nga Proçesorët Ryzen 3000, AMD është duke punuar për përditësimin e ri të BIOS-it  AGESA 1.0.0.4, tashmë që problemet me frekuencat janë zgjidhur, firmware-i i ri do të sjellë veçori të reja.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ishte MSI që dha lajmin dhe ndau disa detaje rreth AGESA 1.0.0.4, e cila sipas MSI do të jetë e disponueshme muajin tjetër Nëntor dhe përfshin mbi njëqind përmirësime dhe veçori të reja. Për saj i përket përmirësimeve dhe veçorive të reja mund të spekulohet pa fund, megjithatë ka kohë që flitet se AMD do të përfshijë një menu aktuale të duhur për modifikimin e frekuencave brenda në BIOS. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,