You are currently viewing AMD Radeon R9 295X2 Tashmë Gati Për Porosi Në GW Computers

AMD Radeon R9 295X2 Tashmë Gati Për Porosi Në GW Computers

GW Computers njihet gjerësisht në Shqipëri sepse gjithmonë kemi sjellë pajisjet më të fundit dhe më ekstreme me çmimet ideale. Nuk bëjmë përjshtim edhe në rastin e mostrës së AMD, dual-Hawaii me memorje 8GB GDDR5 dhe me ftohje me ujë. Po flasim për AMD Radeon R9 295X2, që deri më sot është karta më e fuqishme grafike në një bord të vetëm.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kushdo që do maksimumin mund të vihet në radhë për të pritur kartën mostruoze në momentin që do të ketë bërë daljen publike do të jetë gati për t’u vënë në kompjuter.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Gjithsesi për këtë lloj karte duhen marrë fillimisht masat e korentit sepse kjo lloj teknologjie thith rreth 500 Watt nga ushqyesi, gjë që e bën të dukshme që minimumi i këshillueshëm është një ushqyes 750 Watt i çertifikuar 80+.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nqs jeni të armatosur me të gjitha pjesët e tjera, ky xhevahir do t’ju kushtojë 1499€. Gati për 4K e gjithçka tjetër që ofron të paturit një 295X2.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Radeon-R9-295X2-pcgh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
radeon_r9fan