You are currently viewing ASUS lëshon një deklaratë në lidhje me montimin e gabuar të ftohësit të serisë STRIX Radeon RX 5700

ASUS lëshon një deklaratë në lidhje me montimin e gabuar të ftohësit të serisë STRIX Radeon RX 5700

ASUS dëshiron të adresojë shqetësimet e përdoruesve në lidhje me rendimentin termik dhe presionin e vidave të që mbajnë ftohësin që përdoret në kartat grafike të serive ROG Strix Radeon RX 5700. Gjatë fazës së projektimit, AMD ndan dokumente me inxhinierët ASUS që përshkruajnë specifikimet dhe tolerancat për të siguruar rendimentin dhe kufijtë e besueshmërisë. Për seritë e GPU-ve Radeon RX 5700, AMD rekomandon gamën e mëposhtme të presionit në rritje për ftohësit:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vala e parë e kartave grafike të serisë ROG Strix 5700 u ndërtuan duke ndjekur udhëzimet e AMD. Pas marrjes së raporteve të përdoruesve në lidhje me çështjet e temperaturës, ata kanë kryer testime të zgjatura për të gjetur presionin e duhur pa kompromentuar besueshmërinë. Si rrjedhojë, të gjitha kartat grafike të serive ROG Strix Radeon RX 5700 në treg nga Janari 2020 kanë vida të reja që rrisin presionin e montimit të ftohësit në 50-60 PSI, duke rezultuar në përmirësimin e transferimit të nxehtësisë nga çipi në sistemin ftohës. Duke kërkuar ndjesë për çdo shqetësim të shkaktuar ju falënderojmë për besnikërinë dhe besimin tuaj të vazhdueshëm në ROG.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ASUS lëshoj edhe një listë të kartave grafike që mund të rikthehen për ti vendosur vida të reja.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ROG Strix Radeon RX 5700 XT series ROG Strix Radeon RX 5700 series
90YV0D90-M0NA00 (Universal),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-M0TA00 (Taiwan),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-M0CA00 (China),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-M0IA00 (India),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-MTAA00 (North America),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-M0AA00 (North America),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0D90-M0NB00 (Bulk pack)
90YV0DD0-M0NA00 (Universal),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-M0TA00 (Taiwan),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-M0CA00 (China),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-M0IA00 (India),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-MTAA00 (North America),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-M0AA00 (North America),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
90YV0DD0-M0NB00 (Bulk pack)