You are currently viewing Blizzard Heq Mbështetjen Për Windows XP Dhe Vista Në Disa Lojëra Popullore

Blizzard Heq Mbështetjen Për Windows XP Dhe Vista Në Disa Lojëra Popullore


Blizzard bëri të ditur se mbështetja për Windows XP dhe Vista në disa nga lojërat e saj popullore do të përfundojë duke filluar nga ky fundvit.
Në këtë listë përfshihen: World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone, dhe Heroes of the Storm.
Nga një këndvështrim financiarë heqja e mbështetjes për këto sisteme të vjetra operimi është e justifikuar, kjo pasi kostoja e optimizmit për këto sisteme rritet me kalimin e kohës për shkak të teknologjive të reja.
Windows XP në veçanti mbështet vetëm ndërfaqen DirectX 9.0, çka i limiton programuesit të nxjerrin efekte të reja për kartat grafike të sotme.
Për saj i përket Windows Vista tregu është i pa përfillshëm, edhe pse mbështet DirectX 11.
Në fakt sipas një ankete nga netmarketshare, përdorimi i Windows XP arrin në 9.17%, kurse numrat për Windows Vista janë aq të pa përfillshëm sa nuk figurojnë në anketë.

Burimi: Blizzard