You are currently viewing Borderlands 2 Commander Lilith And The Fight for Sanctuary DLC falas për një kohë të limituar

Borderlands 2 Commander Lilith And The Fight for Sanctuary DLC falas për një kohë të limituar

Gearbox Software shpalli DLC-n e re për Borderlands 2 që është e disponueshme në Steam tani. Commander Lilith And The Fight for Sanctuary është një zgjerim i historisë së lojës Borderlands 2 e lëshuar në 2012, që na çon përsëri në botën e Pandorës për një aventurë të re që shërben si urë lidhëse me lojën e re Borderlands 3 që do të dalë më 13 Shtatot. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,