You are currently viewing Bosi i NVIDIA-s: “Radeon VII e dobët asgjë e re”

Bosi i NVIDIA-s: “Radeon VII e dobët asgjë e re”

Presidenti i  Nvidia-s Jensen Huang bëri disa vërejtje të ashpra ndaj Radeon VII. Në një intervistë me PC World ai tha se ” rendimenti është i keq dhe nuk ka asgjë të re”. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Për të produkti është i dobët, dhe vazhdoi: “Nuk ka ray tracing,  as AI. Është 7nm me memroje  HBM që mezi afrohet 2080-s. Dhe nëse ndezim  DLSS e shtypim . Dhe nëse ndezim  ray tracing e shtypim.” Si përfundim ai tha:  “Është një shpallje e çuditshme, ndoshta edhe vet ata e kanë kuptuar këtë mëngjes”.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Huang foli para një grupi të vogël gazetarësh ku diskutoj një sërë temash. Është shumë e pazakontë gjuha e ashpër nga Presidenti i  Nvidia-s për një produkt që nuk është ende në treg. Radeon XII  do të jetë e disponueshme më 7 Shkurt, dhe për momentin nuk është publikuar asnjë vlerësim objektiv i pavarur.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,