You are currently viewing Deep Silver publikon kërkesat për Metro Exodus

Deep Silver publikon kërkesat për Metro Exodus

Deep Silver dhe 4A Games publikuan sot specifikimet e sugjeruara  për Metro Exodus në PC.
Falë shkallëzimit të motorit 4A, Metro Exodus do të ofrojë një eksperiencë për të gjithë, nga i hyrës tek ai ekstrem që kërkon Hadrware-in e fundit. Loja do të mbështesë ndriçimin global ray-tracing në serinë e kartave GeForce RTX, në ditët e ardhshme, 4A do të ofrojë profilet specifike për këto karta.
Kërkesat janë si më poshtë, veroni Windows 10 RS5 (Build 1809) ose më i fundit kërkohet për funksionalitetin e RTX, loja do të dal me 15 Shkurt.