You are currently viewing Deklarata e AMD për vjedhje të “Graphics IP”

Deklarata e AMD për vjedhje të “Graphics IP”

Në dhjetor të vitit 2019 AMD u kontaktua nga një person i cili kishte në zotërim dokumentacion për disa produkte grafike në zhvillim. Gjithashtu ky person ka dokumenta të tjerë të cilët nuk,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
janë shfaqur publikisht. AMD deklaron që kjo gjo nuk do të ndërhyjë në vazhdimësinë e produktit si nga ana e sigurisë gjithashtu edhe nga ana kompetitive me rivalët. AMD përdori “Digital Millenium Copyright Act”(DMCA) për të hedhur poshtë materialet e shfaqura online. Personi i shfaqi materialet në GitHub me emrin “xxXsoullessXxx” dhe i titulloi “AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE”. Dokumentacioni është marrë nga një kompjuter/server i pasiguruar dhe pa enkriptim. Personi që  ka marrë këto dokumentacione, i ka nxjerrë në shitje tek ai që ofron më shumë dhe ai i vlerëson këto materiale në vlerën 100 milion dollarë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mëposhtë është deklarata aktuale e AMD:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tek AMD siguria e të dhënave dhe mbrojtja e pronës intelektuale është një prioritet. Në Dhjetor 2019, ne u kontaktuam nga dikush i cili pretendonte të kishte dokumentacionin e testeve të disa produkteve  aktual dhe të së ardhmes nga të cilët disa u postuan online, por tashmë janë hedhur poshtë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pavarësisht se ne jemi në dijeni që personi ka dokumentacione të tjera të cilët nuk i ka bërë publike, ne besojmë që vjedhja e pronës intelektuale nuk është baza e sigurisë dhe kompeticionit të produkteve grafik. Ne nuk jemi në dijeni që përsoni të ketë në zotërim ndonjë pronë tjetër intelektuale të AMD.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ne po punojmë sëbashku me zyrtarë të zbatimit të ligjit dhe ekspertë të tjerë në një hetim kriminal.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Linku tek deklarata e AMD .