You are currently viewing EVGA ndërton CPU stres test në BIOS

EVGA ndërton CPU stres test në BIOS

E njohur në përgjegjësi për kartat grafike, EVGA ka edhe një përzgjedhje të konsiderueshme bordesh në dispozicion, të gjithë Intel.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Interesant megjithatë është një tipar i ri që i shtohet BIOS-it, një stres test për të kuptuar rezultatet e overclock-ut të Proçesorit.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pra, stres testi ju lejon të testoni dhe stresoni nga BIOS-i për të parë nëse një overclock është i qëndrueshëm apo jo. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Programet e tjera si Prime95, kërkojnë hyrjen në Windows, çka e benë pak praktike, kur diçka nuk shkon mirë, duhet riatdhesuar sistemi, modifikuar sërish të dhënat në BIOS, dhe pastaj duhet hyrë prapë në Windows, kurse kur stes testi është direkt në BIOS gjerat bëhen më të kollajshme. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Këtë tipar me shumë mundësi do ta shohim në bordet e nivelit të lartë nga EVGA.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vërtet një gjetje gjeniale nga EVGA, ka gjasa që së shpejti do të shohim edhe prodhues të tjerë të shtojnë një tipar të ngjashëm në BIOS-in e tyre, pasi është shumë i dobishëm për çdo entuziast të overclock-ut.