You are currently viewing For Honor: Starter Edition falas për një kohë të limituar

For Honor: Starter Edition falas për një kohë të limituar

Gjatë konferencës së Ubisoft në E3 2018, botuesi njoftoi se versioni Starter Edition i For Honor është falas për tu shkarkuar nga sot deri në të Hënën e ardhshme. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Lojën mund ta shkarkoni nga KËTU!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nëse keni probleme me linkun, hapni klientin e Uplay dhe klikoni si më poshtë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,