You are currently viewing Google u bënë thirrje përdoruesve të Chrome të përditësojnë Browser-in pas zbulimit të një dobësie në sigurinë.

Google u bënë thirrje përdoruesve të Chrome të përditësojnë Browser-in pas zbulimit të një dobësie në sigurinë.

Një dobësi serioze në sigurinë e Google Chrome është zbuluar që mund të shfrytëzohet në mënyrë aktive për të sulmuar përdoruesit. Një inxhinier i Google tregon në Twitter se problemi është zgjidhur, dhe u bënë thirrje përdoruesve të instalojnë versionin më të fundit të Google Chrome 72.0.3626.121.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Google nuk zbuloj detaje të mëtejshme rreth dobësisë në mënyrë që ata me synime të këqija të kishin pak mundësi të abuzonin me rrjedhjen. Megjithatë, nga ç’duket sulmet mund të vinin nga një dobësi nga lexuesi i skedarëve PDF .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Si të përditësojmë Google Chrome.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Hapni Google Chrome.
  • “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Klikoni në tri pikat që tregohen lart në të djathtë të ekranit.
  • “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Klikoni ‘Update Google Chrome'”, nëse nuk e gjeni do të thotë që jeni duke përdorur versionin e fundit.
  • ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,