You are currently viewing Grafika e Watch_Dogs në E3 2012 dhe Në PC me Cilësi ULTRA

Grafika e Watch_Dogs në E3 2012 dhe Në PC me Cilësi ULTRA

Kjo mund të ndodhë për shumë arsye.

  1. Video në E3 ka qenë e renderizuar dhe jo grafikë aktuale e lojës.
  2. Nuk arritën të bënin një motorr grafik efiçent për të riprodhuar atë nivel grafike.
  3. Fakti që lojërat portohen nga konsolat në PC

Nqs pika 3 është vendimtare atëherë unë si PC gamer jam shumë i zhgënjyer nga Ubisoft dhe prej faktit që PC sa vjen e rritet në popullaritet për lojëra, portimet duhet të jenë nga krahu i kundërt ku PC të jetë parësor dhe konsolat dytësore.