You are currently viewing Grand Theft Auto V falas në Epic Game Store

Grand Theft Auto V falas në Epic Game Store

Loja Grand Theft Auto V mund të shkarkohet nga sot 14 Maj deri më 21 Maj, pas së cilës do të mbetet përgjithmonë në llogarinë tuaj në PC.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Versioni i prezantuar sot është Premium Edition, i lëshuar në vitin 2018, i cili përfshin të gjitha përditësimet dhe përmbajtjet e reja, si dhe 1.000,000 GTA$ falas për të shpenzuar online. Gjithashtu  Epic Game Store jep një kupon 10 euro që mund të shpenzohet për çdo produkt në Epic Games Store,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Aktualisht serverët e Epic Game Store janë të mbingarkuar, por ata po punoje në zgjidhjen e problemit.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,