You are currently viewing Intel Core i7-7700K vs Core i7-6700K

Intel Core i7-7700K vs Core i7-6700K

Në Kinën e largët proçesori i ri i intel “Kaby Lake:” ka mëritur dhe po testohet nga shumë faqe online Kineze që merren me teknologji.
Një nga këto është edhe Expreview që ka testuar proçesorin e ri Intel Core i7-7700K në platformën e re Z270.

i7-7700K vjen me 4 bërthama me HyperThreadingm, frekuencat e CPU-s janë 4.20GHz bazë dhe 4.50GHz turbo me Nje TDP prej 95Vat.
Në tërësi vërejmë 9% më shumë peformancë se sa i7-6700K në multi-threaded, por kjo fal frekuencave të turbos në i7-7700K, e jo përmirësimeve në arkitekturë.

Expreview gjithashtu zhvillojë një test me frekuenca të njëjta duke i bllokuar të dy proçesorët në 4 GHz, dhe rezultati ishte -0.02% qe na tregon se i7-7700K s’ka rritje në IPC kundrejt i7-6700K.

Burimi: Expreview