You are currently viewing Just Cause 4 falas në Epic Games Store

Just Cause 4 falas në Epic Games Store

Epic Games Store ka azhurnuar listën e lojërave falas në dispozicion për të gjithë ata që kanë një llogari në dyqanin online. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Lista e titujve të riprodhueshëm tani përfshin, siç u zbulua javën e kaluar:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Just Cause 4
  • “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  • Wheels of Aurelia
  • “,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Just Cause 4 është loja e  fundit nga Avalanche dhe Square Enix, e cila nuk ka nevojë për prezantim të shumta.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wheels of Aurelia është një udhëtim interaktiv nga zhvilluesit italian Santa Ragione.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Të dy titujt do të jenë falas për një javë, dhe si gjithmonë pas afatit ata do të mbeten tuajat përgjithmonë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nga java tjetër, pikërisht nga 23 Prilli në ora 17:00, do të jetë radha e lojës For the King.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,