You are currently viewing Meltdown dhe Spectre, Ja Çfarë Duhet Të Bëni

Meltdown dhe Spectre, Ja Çfarë Duhet Të Bëni

Ky fillim viti nisi keq për PC-n, pasi grupe kërkimi zbuluan se veçorit e proçesorëve që shërbejnë për rritjen e rendimentit mund të absorbohen për të krijuar dobësi në sigurinë e sistemit.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ky rrezik është i njohur me emrin Meltdown dhe Spectre, dhe të gjithë proçesorët AMD, ARM, dhe sidomos Intel janë të prekur.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Industria po reagon duke nxjerrë përditësime për sistemin e operimit, BIOS për bordet dhe CPU firmware.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Microsoft nxori përditësimin për Windows 10 por u detyrua ta kthejë mbrapsht pas problemeve me disa proçesorë AMD.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MSI ka nxjerrë listën e platformave të mbështetura ndërsa, Gigabyte, ASUS, etj, po punojnë ende në BIOSin e ri.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Për t’ju ardhur në ndihmë miliona përdoruesve, Gibson Research Corporation ka krijuar një program të vogël të quajtur InSpectre, i projektuar për të sqaruar situatën aktuale të ç’do sistemi në mënyrë që të merren masat e duhura për të azhurnuar hardwarein dhe programin e sistemit për siguri dhe rendiment maksimal.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
InSpectre shërben edhe si Benchmark, duke na treguar rendimentin, ç’ka është thelbësore për të kuptuar ndikim e këtij përditësimit në rendimet.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Për këtë është përfolur shumë nëpër internet, thuhet se për proçesorët Intel nga gjenerata e katërt e poshtë [si p.sh Haswell], përditësimi do të ketë një ndikim të konsiderueshëm në rendiment po ashtu edhe në sisteme operimi, si Windows 7.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Megjithatë, mbetet për tu parë. Për momentin ju mund të shkarkoni InSpectre nga KËTU!