You are currently viewing Microsoft po heton problemet me liçencat e Windows 10 Pro

Microsoft po heton problemet me liçencat e Windows 10 Pro

Si kur të mos mjaftonin problemet me mungesën e dosjeve me versionin 1809 të Windows 10, me mira ankesa po vijnë nga përdoruesit në lidhje me liçensën e tyre dixhitale të Windows 10 Pro, që papritmas po shfaqet si e çaktivizuar.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ankesat e para erdhën nga portali Reddit,, ku përveç çaktivizimit përdoruesve u kërkohej të instalonin versionin ‘Home’ të Windows 10. Gjithashtu, llogaritë e tyre nuk rezultonin në asnjë rajon.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Përgjigjja e Microsoft nuk vonoj, një nga anëtarët e ekipit të tyre të mbështetjes tha se “Microsoft sapo ka lëshuar një njoftim për këtë bug në lidhje me aktivizimin e versionit Pro. Gjithashtu më vjen keq t’ju informoj se ka një problem të përkohshëm me serverin e aktivizimit të Microsoft në këtë moment dhe disa përdorues mund të përjetojnë këtë problem ku Windows shfaqet si e paaktivizuar. Ky problem pritet të korrigjohen brenda një deri dy ditë pune.”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nëse keni këtë problem, provoni hetuesin e aktivizimit për të parë nëse përditësimi është aplikuar, kjo duhet të ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zgjidhni butonin Start, zgjidhni Settings > Update & security > Activation, dhe pastaj zgjidhni Troubleshoot. (Nëse Windows-i është i aktivizuar, opsioni Troubleshoot nuk do të shfaqet.),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,