You are currently viewing Një Hartë E Re E Bazuar Në Qytetin E Bukur Të Venecias I Shtohet Counter-Strike: Global Offensive

Një Hartë E Re E Bazuar Në Qytetin E Bukur Të Venecias I Shtohet Counter-Strike: Global Offensive

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Në një blog post Valve na fton të vizitojmë hartën e re ‘Canals’.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E bazuar në ambiente reale por me një arkitekturë që i përputhet lojës dhe gameplay-it.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zona e CT [policëve] është shumë e hapur, ndërsa ajo e terroristëve bazohet në zona të vogla nga ku mund të veprohet në mënyra të ndryshme.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vendet e bombës do të kërkojnë taktika dhe zgjidhje armësh të ndryshme për çdo skuadër, kanali që është poshtë zonës B shërben si lidhës me zonën A, dhe mund të përdoret për taktika të qasjes vjedhurazi [stealth].,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Me update-in e ri vjen gjithashtu ‘Spectrum Case’, e cila përfshin 17 veshje armësh [skin] nga komuniteti, plus një objekt i rrallë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modeli Phoenix Terrorist ka pësuar disa ndryshime, gjithashtu edhe në motorin grafik janë bërë disa korrigjime të nivelit të dytë.