You are currently viewing Nvidia Nxjerr Driver-in e Ri GeForce 376.33

Nvidia Nxjerr Driver-in e Ri GeForce 376.33

-Fik SLI për Titanfall 2
-Rregullon problemet me Youtube në Chrome për GP104 me Driver-in e vjetër 375.86

Rregullime të tjera:
-Install the Display Container via co-installer.
-Clean up the escape calls that use physical addresses. [1626231]

Për Windows 8 dhe 7
-Install the Display Container via co-installer. [200228206]
-NV_ESC_ID_NVAPI_REPORT_WFD_HOTPLUG and NV_ESC_ID_NVAPI_ENUM_DISPLAYIDS_EX don’t validate the size of input, causing a KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE. [1808374]
-Clean up the escape calls that use physical addresses. [1626231]
-NVL_ESC_ID_COMMON_REGISTRY_ACCESS escalates user privileges when the registry is accessed. [1359976]

Për shkarkim kliko —> KËTU!