You are currently viewing Nvidia nxjerr Driver-in e ri GeForce 391.24

Nvidia nxjerr Driver-in e ri GeForce 391.24

Mbështetje për Sea of Thieves.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Shton dy efekte të reja për NVIDIA Freestyle.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#NAME?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pajisjet VR HTC Vive/Oculus Rift ndalojnë së punuari pas hapjes disa herë të aplikacionit ose pas zgjimit të sistemit nga gjendja letargjike.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NVIDIA Freestyle nuk ndizet në lojërat e mbështetura.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Luhatje të përkohshme të FPS kur hapet një video me Media Player Classic Home Cinema.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dalja nga loja me Alt-Tab në modalitet dritare shkakton luhatje të FPS kur G-SYNC dhe V-Sync janë aktiv.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Një mesazh gabimi ‘Driver TDR error’ mund të shfaqet në Firefox.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ekrani blu i vdekjes mund të shfaqet gjatë instalimit të Driver-it në Laptopët Microsoft Surface.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dridhje të vazhdueshme të ekranit kur karta grafike fiket dhe ndizet nga Device Manager ose në riatdhesimin e sistemit.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dridhje dhe korruptim të menysë së Rise of Tomb Raider me GeForce GTX 1060.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Për shkarkim kliko KËTU!