You are currently viewing Rendimenti i  Ryzen Threadripper 2990WX mund të dyfishohet fal CorePrio në Windows

Rendimenti i Ryzen Threadripper 2990WX mund të dyfishohet fal CorePrio në Windows

Ryzen Threadripper 2990WX është një monstër CPU me 32-bërtahama, megjithatë në kushte të caktuara madje edhe në lojëra, rendimenti nuk është ai që pritet pasi shumica e softuerëve nuk kanë idenë se çfarë të bëjnë me kaq shumë bërthama, por dhe vet sistemi i operimit Windows që cakton bërthamat më të shpejta drejt softuerit të duhur.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Në një post në blogun e tyre LevelOneTechs ka zbuluar problemet kryesore me dizajnin e komplikuar për ti dhënë zgjidhje rendimentit të ulët të Threadripper.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Në programe të tilla si Adobe Premiere, Renderer i Indigo, 7zip si dhe lojëra me Driver-in e  Nvidia-s kanë vëzhguar një përmirësim pas përditësimeve. Kështu që ata kanë testuar gjerësisht për të parë se çfarë po ndodh. Gjatë testimit të Indigo-s ata vunë re se “duke hequr një Thread  të vetëm nga lista e CPU Affinity në Task Manager përmirësonte rendimentin në nivele të ngjashme me atë në Linux “.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pas këtij zbulimi LevelOneTechs vendosi të krijoj një program të vogël të quajtur CorePrio. Në këtë program gjendet një opsion  ‘NUMA Dissociater’ që në mënyrë efektive eliminon disavantazhin e rendimentit të Windows-it kundrejt Linux duke automatizuar modifikimet e Thread-sve të CPU-s. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ky është një bug shumë serioz në Windows, Microsoft duhet të punojë me AMD për një zgjidhje në nivel kemeli që proçesorët Threadripper të punoj ashtu siç duhet, për momentin opsioni i vetëm është CorePrio.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,