You are currently viewing Risia e Bordeve AMD X670/B650 nga MSI – Instalimi i SSD-së pa vida

Risia e Bordeve AMD X670/B650 nga MSI – Instalimi i SSD-së pa vida

MSI dëshiron të bëjë shumë më të thjeshtë zëvendësimin e SSD M.2.

Disa foto kanë rrjedhur në rrjet nga prezantimi i serisë së ardhshme AMD 600 të MSI, duke demonstruar dizajnin e ri për instalimin M.2 pa vida. Instalimi i M.2 është shumë i thjeshtë, në thelb përdor një shul në vend të një vide. Megjithatë, instalimi i mburojës M.2 (sistemi ftohës i  SSD-së) është pak më i ndërlikuar, gjë që është shfaqur gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë të ‘MSI Insider’ një muaj më parë (video më poshtë).

Metoda e instalimit M.2 SSD e kombinuar me MSI Shield do të jetë e disponueshme për seritë MEG dhe MPG të MSI, si X670E MEG Godlike, X670E MEG Ace dhe MPG X670E Carbon Wi-Fi. Bordet e tjera do të kenë vetëm kapëse EZ M.2, pra pa ftohës të veçantë, përjashtimi i vetëm është seria Mini-ITX B650. Shumica e Bordeve AMD 600 nga MSI nuk do të kërkojnë vida kur të zëvendësohet SSD-ja. Megjithatë, disa fole M.2 janë të fshehura nën ftohësin e vet Bordid, e cila fatkeqësisht ende përdor vida.