You are currently viewing Rrjedhin rezultatet e para të GeForce RTX në 3DMark Time Spy

Rrjedhin rezultatet e para të GeForce RTX në 3DMark Time Spy

Një seri testesh të kryera me kartat e reja nga Nvidia në 3DMark Time Spy po rrjedhin së fundmi në internet.
Para se të flasim për testet disa gjera janë ende të paqarta si; Driver-at, modeli i kartës pasi, si RTX 2070 dhe 2080 kanë të njëjtat specifikime në memorje, 8GB me shpeshtësi 7000 MHz.
Diçka tjetër për të pasur parasysh është edhe përdorimi i bërthamave, arkitektura Turing përdor bërthamat Tensor krahas atyre tradicionale.
Duke supozuar se karta në fjalë është RTX 2080, rezultatet tregojnë një rendiment pak mbi GTX 1080 Ti OC, ose në një perspektivë të ndryshme: 98% të rendimentit të Titan Xp.
Nëse NVIDIA do të vazhdoj me rendimentin +30% për gjeneratë (siç kemi vëzhguar gjatë viteve të fundit), RTX 2080 Ti mund të jetë gati dy herë më e shpejt se Radeon RX Vega 64.

Tabela provizore.

NVIDIA GeFroce GTX 2080
Graphics Card TimeSpy(GPU Score)
NVIDIA TITAN Xp 12GB (SW) 10180
NVIDIA RTX 2080 8GB 10030
NVIDIA GTX 1080 Ti 11GB 9520
NVIDIA GTX 1080 8GB 7330
AMD RX Vega 64 7240

 

3DMark Time Spy
CPU Intel core i7-7740X Processor(4300 MHz) Intel Core i7-7740X Processor (4300MHz)
GPU Generic VGA (1x Off)(1935MHz) Generic VGA (1x Off)(2050MHz)
Name r_d_yang r_d_yang
DETAILED SCORES
3DMark Score 8547 8591
Graphics Score 10030 10100
CPU Score 4652 4653
Graphics Test 1 64.53 fps 64.55 fps
Graphics Test 2 58.17 fps 58.94
CPU Test 15.63 fps 15.63
GRAPHICS CARD
Graphics Card Generic VGA Generic VGA
# of cards 1 1
SLI/CrossFire Off Off
Memory 8192 MB 8192 MB
Core clock 2025 MHz 1920 MHz
Memory bus clock 7000 MHz 7000 MHz
Driver name NVIDIA Graphics Device NVIDIA Graphics Device
Driver Version 24.21.14.1117 24.21.14.1117

 

Sa për të treguar që jo të gjitha rezultatet po tregojnë potencialin e arkitekturës së re.

3DMark Fire Strike
CPU Intel core i7-7740X Processor(4300 MHz) Intel Core i7-7740X Processor (4300MHz)
GPU Generic VGA (1x Off)(1935MHz) Generic VGA (1x Off)(1935MHz)
Name r_d_yang r_d_yang
DETAILED SCORES
3DMark Score 2557 2553
Graphics Score 3459 3448
Physics Score 14004 14018
Combined Score 612 612
Graphics Test 1 14.91 fps 14.87 fps
Graphics Test 2 15.17 fps 15.12 fps
Physics Test 44.46 fps 44.50 fps
Combined Test 2.85 fps 2.85 fps
GRAPHICS CARD
Graphics Card Generic VGA Generic VGA
# of cards 1 1
SLI/CrossFire Off Off
Memory 8192 MB 8192 MB
Core clock 1935 MHz 1935 MHz
Memory bus clock 7000 MHz 7000 MHz
Driver name NVIDIA Graphics Device NVIDIA Graphics Device
Driver Version 24.21.14.1117 24.21.14.1117
Driver status Not Approved Not Approved

 

Burimi: VideoCardz

Shënim: Kini parasysh që akoma nuk dihet vërtetësia e informacioneve të mësipërm.