You are currently viewing RX Vega 64  Midis GTX1080Ti Dhe GTX1080 Nga Rezultatet e Para Në 3DMark

RX Vega 64 Midis GTX1080Ti Dhe GTX1080 Nga Rezultatet e Para Në 3DMark

Duket se shtypi ka marrë tashmë mostrat e parë të kartës grafike më të fundit nga AMD, AMD Radeon RX Vega 64.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rezultatet e para në 3DMark kane rrjedhur, RX Vega 64 është diku midis GTX1080 dhe GTX1080Ti.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Me shumë teste dhe vlerësime rreth kartës do ti mësojmë shumë shpejt, kur embargo të ketë rënë me 14 Gusht.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Burimi: VideoCardz