You are currently viewing Sega Shpall Yakuza Online Për PC

Sega Shpall Yakuza Online Për PC

Kohë më parë patëm folur për gatishmërinë e Sega-s për të sjellë serinë Yakuza në PC. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sot, Sega mbajti një konferencë në Tokio dhe producenti Toshihiro Nagoshi njoftoj për një shtesë të re në serinë Yakuza, Yakuza Online.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Titulli u prezantua nga disa video që mund ti shihni më poshtë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Protagonisti i lojës do të jetë Kasuga Ichiban, një 40 vjeçar që do të interpretohet nga Kazuhiro Nakatani (i njohur nga adhuruesit e serisë si Akira Nishikiyama).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Loja do të dalë për PC, iOS dhe Android vitin e ardhshëm, dhe to të përdor sistemin free-to-play.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,