You are currently viewing Shpallet Destiny 2 Kësaj Radhe Do Të Dalë Edhe Në PC

Shpallet Destiny 2 Kësaj Radhe Do Të Dalë Edhe Në PC

Destiny 2 loja online-FPS inter galaktike, me zombie që kontrollohen nga një dritë magjike, do të dalë edhe për PC.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Loja u zyrtarizua me video prezantimet e para, dhe pritet të dalë në 8 Shtator, kush bën pre-order mund të marrë pjese në betën që do të mbahet këtë Verë.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,