You are currently viewing Windows 10 May 2019 Update sjell probleme për Proçesorët AMD – Ja zgjidhja

Windows 10 May 2019 Update sjell probleme për Proçesorët AMD – Ja zgjidhja

Një përditësim i ri i Microsoft Windows, një seri e re problemesh. Përditësimi i Maj 2019 ka shfaqur disa probleme për përdoruesit me Proçesor AMD, si dhe probleme me Bluetooth dhe WiFi. Problemet nuk janë aq të rënda si në përditësimin e shkuar 1809 por mbeten të   bezdisshme. Instalimi i përditësimit mund të shkaktojë përplasje të sistemit të operimit në konfigurime me Proçesor AMD Ryzen dhe Threadripper, problemi qëndron në perputhsehrin e Driver-ave RAID.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zgjidhja është e thjeshtë, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Në rastin ku instalimi i përditësimit të Majit është kryer ju duhet të riinstaloni sistemin e operimit në versionin e mëparshëm, dhe më pas të instaloni në fillim Driver-in që e gjeni KËTU! [versioni i fundit 9.2.0.105.] edhe përditësimin e Majit.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Në rastin ku përditësimi nuk është kryer duhet të instaloni në fillim Driver-in që e gjeni KËTU! [versioni i fundit 9.2.0.105.] edhe më pas përditësimin e Majit. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Modulet WiFi dhe Bluetooth nga Qualcomm, gjithashtu duket se vuajnë nga i njëjti problem. Kështu që përditësoni Driver-in para se të instaloni përditësimin e Windows.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,